Žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka zdědila základní vlastnosti klasické žákovské knížky a k nim přidala několik výhod. Takže do ní samozřejmě zapisujete známky, poznámky, pochvaly nebo jiná sdělení. Můžete se spolehnout na její stabilitu, bezpečnost a přehlednost, navíc se intuitivně a jednoduše ovládá, takže pracovat s ní dokáže každý.

Přednosti elektronické žákovské knížky

Pamatuji si, jak jsme s kamarádem na základní škole schválně zapomínali žákovskou knížku, když nám hrozila špatná známka, aby o ní rodiče nevěděli. Dneska bychom měli smůlu. Elektronická žákovská knížka je spolu s celou Etřídnicí uložena na serveru a připojíte se k ní přes internet. Takže známku můžete zapsat kdykoliv a odkudkoliv, navíc ji rodiče okamžitě uvidí.

Díky elektronické žákovské knížce značně zefektivníte komunikaci. Pokud jsou rodiče o kousek svědomitější než jejich děti, sdělení si vždy svého adresáta najde. Rodiče totiž vedle známek vidí v aplikaci také zprávy. A funguje to i obráceně, rodiče mohou posílat zprávy do školy. Komunikace se tedy zrychlí a nehrozí, že by zpráva k příjemci nedorazila.

V tomto modulu můžete zapisovat více známek najednou, například když hodnotíte písemné práce celé třídě. Generované přehledy pak zobrazují prospěch žáků v předmětech či jejich vážené průměry známek. Snadno vytisknete přehledy známek a aktivit žáků, které mohou rodiče podepsat, nebo si je nechat, aby je v budoucnu mohli ukázat vnoučatům.

Klíčové schopnosti elektronické žákovské knížky

  • zápis známek, vážený průměr
  • zápis slovního hodnocení (pochvaly, poznámky)
  • výpis známek a slovního hodnocení (možnost tisku)
  • komunikace s rodiči formou zpráv
  • komunikace se školou formou zpráv
  • pro rodiče online přístup ke klasifikaci
  • pro rodiče možnost nastavení posílání upozornění o klasifikaci žáka e-mailem
  • pro žáka online přístup ke klasifikaci
  • pohodlný přístup ke všem funkcím z počítače, tabletu i mobilu

Jak se pracuje s žákovskou knížkou

Mgr. Bc. Roman Ziegler
Ředitel základní školy v Mostě

Etřídnici považuji za velmi dobrou aplikaci, která vyniká přehledností, jednoduchostí jak obsluhy ze strany školy, tak užívání ze strany rodičů. Oceňuji postupné vylepšování a snahu naslouchat školám. E-třídnice nemá žádné velké slabiny a je pro naši školu přínosem. Ocenili ji jak rodiče, tak učitelé.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.