Žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka zdědila základní vlastnosti klasické žákovské knížky a k nim přidala několik výhod. Takže do ní samozřejmě zapisujete známky, poznámky, pochvaly nebo jiná sdělení. Můžete se spolehnout na její stabilitu, bezpečnost a přehlednost, navíc se intuitivně a jednoduše ovládá, takže pracovat s ní dokáže každý.

Přednosti elektronické žákovské knížky

Pamatuji si, jak jsme s kamarádem na základní škole schválně zapomínali žákovskou knížku, když nám hrozila špatná známka, aby o ní rodiče nevěděli. Dneska bychom měli smůlu. Elektronická žákovská knížka je spolu s celou Etřídnicí uložena na serveru a připojíte se k ní přes internet. Takže známku můžete zapsat kdykoliv a odkudkoliv, navíc ji rodiče okamžitě uvidí.

Díky elektronické žákovské knížce značně zefektivníte komunikaci. Pokud jsou rodiče o kousek svědomitější než jejich děti, sdělení si vždy svého adresáta najde. Rodiče totiž vedle známek vidí v aplikaci také zprávy. A funguje to i obráceně, rodiče mohou posílat zprávy do školy. Komunikace se tedy zrychlí a nehrozí, že by zpráva k příjemci nedorazila.

V tomto modulu můžete zapisovat více známek najednou, například když hodnotíte písemné práce celé třídě. Generované přehledy pak zobrazují prospěch žáků v předmětech či jejich vážené průměry známek. Snadno vytisknete přehledy známek a aktivit žáků, které mohou rodiče podepsat, nebo si je nechat, aby je v budoucnu mohli ukázat vnoučatům.

Klíčové schopnosti elektronické žákovské knížky

  • zápis známek, vážený průměr
  • zápis slovního hodnocení (pochvaly, poznámky)
  • výpis známek a slovního hodnocení (možnost tisku)
  • komunikace s rodiči formou zpráv
  • komunikace se školou formou zpráv
  • pro rodiče online přístup ke klasifikaci
  • pro rodiče možnost nastavení posílání upozornění o klasifikaci žáka e-mailem
  • pro žáka online přístup ke klasifikaci
  • pohodlný přístup ke všem funkcím z počítače, tabletu i mobilu

Jak se pracuje s žákovskou knížkou

Mgr. Ivana Stará
Ředitelka základní školy v Zruči nad Sázavou

Etřídnice je velmi efektivní nástroj informačního systému školy v oblasti komunikace škola x rodič. Díky ní rodič získává aktuální informace o výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte. Přístup do Etřídnice je umístěn na webových stránkách naší školy, pohodlně se lze to do tohoto systému přihlásit všude. Používání elektronické žákovské knížky je jednoduché jak pro rodiče, tak pro učitele, kteří s ní pracují. Vedení školy má díky tomuto systému zároveň vynikající možnost průběžné kontroly prospěchu žáků po celý školní rok, pro školu s více jak 400 žáky je to velká výhoda proti papírové podobě žákovské knížky.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.