Třídní kniha

Do elektronické třídní knihy zapisujete, stejně jako do papírové třídní knihy, záznamy o probrané látce, docházce, suplování a dalších informacích tak, jak jste zvyklí. Tento modul využívají základní i střední školy. Stabilita, bezpečnost, jednoduchost a přehlednost řadí Etřídnici na špičku českého trhu.

Silné stránky elektronické třídní knihy

Stalo se vám někdy, že se třídní kniha zatoulala? To se teď už nestane, elektronickou třídní knihu by nedokázal nechat zmizet ani David Copperfield. Je totiž uložena na serveru poskytovatele registrovaného u Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostanou se k ní tak pouze pověření uživatelé a to kdykoliv a odkudkoliv. Ostatní mají ale smůlu.

Unavuje vás zdlouhavé počítání a kontrolování odučených hodin za pololetí či školní rok, absencí ve třídě, absencí jednotlivých žáků, absencí konkrétních žáků v jednotlivých předmětech a dalších údajů? Zjednodušte si práci a ušetřete čas. Elektronická třídní kniha to vše spočítá za vás. Všechny přehledy a výsledky pak můžete pohodlně vytisknout na papír, nebo elektronicky do formátu PDF.

Hlavní funkce elektronické třídní knihy

 • zápis předmětů a učiva (až 4 předměty/skupiny do jedné hodiny)
 • zápis absence
 • zápis hospitace a inspekce
 • zápis projektů
 • zápis akcí, kurzů
 • přehled zameškaných hodin žáků – omluvené, neomluvené hodiny (v jednotlivých týdnech)
 • přehled zameškaných hodin v předmětech (počty hodin a procentuální statistiky)
 • přehled odučených hodin učitelů za určitá období (úvazky a jejich plnění)
 • tisk všech přehledů jako v klasické třídní knize (pro archivaci)
 • pro rodiče online přístup k absenci ve výuce
 • pro rodiče možnost nastavení posílání upozornění o absenci žáka e-mailem
 • pro žáka online přístup k absenci ve výuce
 • pohodlný přístup ke všem funkcím z počítače, tabletu i mobilu

Jak se pracuje s třídní knihou

Mgr. Ivana Stará
Ředitelka základní školy v Zruči nad Sázavou

Etřídnice je velmi efektivní nástroj informačního systému školy v oblasti komunikace škola x rodič. Díky ní rodič získává aktuální informace o výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte. Přístup do Etřídnice je umístěn na webových stránkách naší školy, pohodlně se lze to do tohoto systému přihlásit všude. Používání elektronické žákovské knížky je jednoduché jak pro rodiče, tak pro učitele, kteří s ní pracují. Vedení školy má díky tomuto systému zároveň vynikající možnost průběžné kontroly prospěchu žáků po celý školní rok, pro školu s více jak 400 žáky je to velká výhoda proti papírové podobě žákovské knížky.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.