Aktualizace 9.3.2022

Z důvodu požadovaných informací o dětech z Ukrajiny, které utekly před válkou a mohou být přijímány do škol v nestandardním režimu, je nutné operativně rozšířit číselníky RAZD (položka KOD_ZAH – Zahájení docházky do základní školy) a RAZV (položka KOD_ZAH – Zahájení vzdělávání ve VOŠ/konzervatoři/SŠ) o nový kód U – Přijetí uprchlíka z Ukrajiny, který by jednoznačně tyto osoby identifikoval.

Školy by měly tento kód uvádět u všech dětí/žáků/studentů, přijatých ke vzdělávání v konkrétní škole v průběhu letošního školního roku mimo standardní přijímací řízení v souvislosti se vzniklou krizovou situací na Ukrajině.

Další položky by byly vyplňovány již obvyklým způsobem:

  • RODC – rodné číslo u osoby bez přiděleného českého rodného čísla: uvede se kód ve tvaru RRNNDDXXXX, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů = MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD = den narození, a místo XXXX se dosadí znak „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou
  • KSTPR – kvalifikátor státního občanství – uvede se podle konkrétní situace (kód 7, příp. 6)
  • STPR – státní občanství – uvede se podle skutečnosti
  • OBECB – kód obce trvalého pobytu – uvede se kód 999999
  • OKRESB – kód okresu trvalého pobytu – uvede se složený kód 999804 (resp. 999xxx dle konkrétní situace)
  • ODHL – předchozí působiště nově přijatého žáka – uvede se kód 600 = zahraniční škola
  • IZOZ – IZO školy předchozího vzdělávání – uvede se kód 999999804
  • ZAHDAT – datum zahájení vzdělávání – uvede se datum přijetí žáka.
Mgr. Jana Basařová
Ředitelka v základní škole v Dolních Beřkovicích

Dobrý den, s Etřídnicí jsme spokojeni. Využíváme ji od 5. do 9. ročníku. Ze strany učitelů ani rodičů jsem nezaznamenala žádnou negativní reakci. Dle mého názoru je systém pro všechny zúčastněné lehce ovladatelný. Já, jako ředitelka, spatřuji výhodu v transparentnosti a jednoduché kontrole údajů.

Vít Janda
Ředitel základní školy v Kobylí

Etřídnice se nám osvědčila, jsou spokojení i rodiče, i když my zatím využíváme jenom žákovskou knížku. Ale informovanost rodičů i komunikace mezi nimi a školou se zlepšila. Odpadla různá přepisování známek dětmi, účelové zapomínání žákovské, rodiče mají informace k dispozici přehledněji.