Aktualizace 9.3.2022

Z důvodu požadovaných informací o dětech z Ukrajiny, které utekly před válkou a mohou být přijímány do škol v nestandardním režimu, je nutné operativně rozšířit číselníky RAZD (položka KOD_ZAH – Zahájení docházky do základní školy) a RAZV (položka KOD_ZAH – Zahájení vzdělávání ve VOŠ/konzervatoři/SŠ) o nový kód U – Přijetí uprchlíka z Ukrajiny, který by jednoznačně tyto osoby identifikoval.

Školy by měly tento kód uvádět u všech dětí/žáků/studentů, přijatých ke vzdělávání v konkrétní škole v průběhu letošního školního roku mimo standardní přijímací řízení v souvislosti se vzniklou krizovou situací na Ukrajině.

Další položky by byly vyplňovány již obvyklým způsobem:

  • RODC – rodné číslo u osoby bez přiděleného českého rodného čísla: uvede se kód ve tvaru RRNNDDXXXX, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů = MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD = den narození, a místo XXXX se dosadí znak „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou
  • KSTPR – kvalifikátor státního občanství – uvede se podle konkrétní situace (kód 7, příp. 6)
  • STPR – státní občanství – uvede se podle skutečnosti
  • OBECB – kód obce trvalého pobytu – uvede se kód 999999
  • OKRESB – kód okresu trvalého pobytu – uvede se složený kód 999804 (resp. 999xxx dle konkrétní situace)
  • ODHL – předchozí působiště nově přijatého žáka – uvede se kód 600 = zahraniční škola
  • IZOZ – IZO školy předchozího vzdělávání – uvede se kód 999999804
  • ZAHDAT – datum zahájení vzdělávání – uvede se datum přijetí žáka.
Vít Janda
Ředitel základní školy v Kobylí

Etřídnice se nám osvědčila, jsou spokojení i rodiče, i když my zatím využíváme jenom žákovskou knížku. Ale informovanost rodičů i komunikace mezi nimi a školou se zlepšila. Odpadla různá přepisování známek dětmi, účelové zapomínání žákovské, rodiče mají informace k dispozici přehledněji.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.