Aktualizace 31.7.2019

V systému došlo k drobným úpravám:

  • zápisu poučení do třídní knihy
  • tisku žákovské knížky
  • v deníku praxe
  • v matrice
  • na vysvědčení
  • možnosti zpětné tvorby vysvědčení kvůli správné funkci generování QR kódu na vysvědčení 9. tříd
  • zápisových lístků a přihlášek na střední školy
  • tiskových sestav
  • v tvorbě rozvrhu hodin
  • v nastavení systému
Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.

Mgr. Bc. Roman Ziegler
Ředitel základní školy v Mostě

Etřídnici považuji za velmi dobrou aplikaci, která vyniká přehledností, jednoduchostí jak obsluhy ze strany školy, tak užívání ze strany rodičů. Oceňuji postupné vylepšování a snahu naslouchat školám. E-třídnice nemá žádné velké slabiny a je pro naši školu přínosem. Ocenili ji jak rodiče, tak učitelé.