Aktualizace 31.7.2019

V systému došlo k drobným úpravám:

  • zápisu poučení do třídní knihy
  • tisku žákovské knížky
  • v deníku praxe
  • v matrice
  • na vysvědčení
  • možnosti zpětné tvorby vysvědčení kvůli správné funkci generování QR kódu na vysvědčení 9. tříd
  • zápisových lístků a přihlášek na střední školy
  • tiskových sestav
  • v tvorbě rozvrhu hodin
  • v nastavení systému
Mgr. Ivana Stará
Ředitelka základní školy v Zruči nad Sázavou

Etřídnice je velmi efektivní nástroj informačního systému školy v oblasti komunikace škola x rodič. Díky ní rodič získává aktuální informace o výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte. Přístup do Etřídnice je umístěn na webových stránkách naší školy, pohodlně se lze to do tohoto systému přihlásit všude. Používání elektronické žákovské knížky je jednoduché jak pro rodiče, tak pro učitele, kteří s ní pracují. Vedení školy má díky tomuto systému zároveň vynikající možnost průběžné kontroly prospěchu žáků po celý školní rok, pro školu s více jak 400 žáky je to velká výhoda proti papírové podobě žákovské knížky.

Mgr. Bc. Roman Ziegler
Ředitel základní školy v Mostě

Etřídnici považuji za velmi dobrou aplikaci, která vyniká přehledností, jednoduchostí jak obsluhy ze strany školy, tak užívání ze strany rodičů. Oceňuji postupné vylepšování a snahu naslouchat školám. E-třídnice nemá žádné velké slabiny a je pro naši školu přínosem. Ocenili ji jak rodiče, tak učitelé.