Aktualizace 2016

19. 9. 2016 – Aktualizace systému

 • Školní matrika – v evidenci školní matriky proběhla aktualizace pro sběr dat MŠMT ve školním roce 2016/2017. Aktualizace s sebou nese několik novinek:

Odeslání souboru s "Podpůrnými opatřeními" – soubor můžete exportovat stejně jako ostatní dva matriční soubory v Matrice > Nastavení > Export přes tlačítko "Stáhnout soubor s PO".
Nejprve je ale nutné vytvořit v profilu studenta (Matrice či v Administraci) tzv. "Doporučení (SVP)", které škola přepíše na základě vyšetření studenta ve "školském poradenském zařízení" (ŠPZ). Kde by doporučení měl student získat.
Informace o tomto doporučení a částečně jeho obsahu (jaká vzdělávací/podpůrná opatření žák vyžaduje) se předávají v rámci sběru matriky. Tzn. je potřeba v matričním záznamu studenta vybrat požadované "Doporučení (SVP)" v nové části "Podpůrná opatření". Viz obrázek.

Ve školní matrice také proběhla aktualizace číselníků.

Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik k nahlédnutí zde: https://matrika.uiv.cz/matrikas/HELPY/ZmenyVeVerzi_MAT.pdf (vydáno 5. 9. 2016)

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik najdete na webu MŠMT v příručce: https://matrika.uiv.cz/matrikas/HELPY/POKYNY.PDF (aktualizace 20. 9. 2016).

16. 8. 2016 – Aktualizace systému

 • Tiskové sestavy (Administrace > Tiskové sestavy) – nově jsme přidali možnost tisknout variabilní tiskové sestavy, které je možné uložit do standardizovaného Excelovského formátu. Tiskové sestavy můžete ukládat do tiskových šablon a vyvolat je tak na pár kliknutí. Tisknout můžete například seznam žáků, seznam zdravotních pojišťoven žáků, seznam IVP žáků, seznamy rodičů včetně kontaktů, seznamy učitelů a dalších údajů.
 • Evidence rodičů (Administrace > Databáze > Student > Upravit > záložka Rodiče) – v evidenci rodičů můžete vést povinnou agendu rodičů a zákonných zástupců, včetně jejich kontaktů.
 • Zdravotní pojišťovna (Administrace > Databáze > Student > Upravit) – u žáka můžete nově evidovat jeho zdravotní pojišťovnu.
 • Ukončení studia – Zjednodušili jsme proces ukončení studia na škola, resp. přechod do jiné třídy. Ukončení studia na škole se nově eviduje v Administrace > Databáze > Studenti > Upravit - Datum ukončení. Ukončení studia ve třídě (přechod do jiné v rámci školy) se nově eviduje v modulech TK, ŽK po vstupu do třídy v Seznamy > Seznam žáků > Upravit – Datum ukončení.

10. 8. 2016 – Aktualizace systému

 • Skupiny – nově je možné u předmětů v TK vytvářet skupiny – využijete je hlavně u dělených předmětů, např. u cizích jazyků nebo tělesné výchovy, kde je potřeba více zápisů v jedné hodině. Odpadne tak duplikování předmětů jako Angličtina 1, Angličtina 2, Angličtina 3 nebo Tv chlapci, Tv dívky apod. (nově se vytvoří skupiny). Využití je nejen u zápisu učiva do třídní knihy, ale také při zapisování absencí či známek, kde systém automaticky vybere pouze ty žáky, kteří jsou součástí zvolené skupiny. Jak skupiny nastavit a jak fungují si můžete prohlédnout v návodném videu.

26. 5. 2016 – Aktualizace systému

 • Vysvědčení – přidali jsme modul vysvědčení, který skvěle komunikuje s třídní knihou a žákovskou knížkou, díky této spolupráci nemusíte složitě počítat a přepisovat známky a absence do vysvědčení. Vysvědčení vystavíte během několika minut. Pro aktivaci si stačí napsat na e-mail etridnice@just4web.cz.

19. 2. 2016 – Aktualizace systému

 • Přidali jsme API rozhraní pro komunikaci s webovými stránkami pro školy (WWWproškoly.cz). Díky tomuto komunikačnímu kanálu, mohou žáci na webu školy přistupovat k probrané látce, absencím, známkám, ale i využívat moduly jako sdílené studijní materiály, diskuzí ve třídě, nástěnek tříd a dalších funkcí.

10. 2. 2016 – Aktualizace systému

 • Přístup pro rodiče – přidali jsme možnost zobrazení probraného učiva v hodině, ve které žák chyběl (pouze v rodičovském přístupu).

4. 2. 2016 – Aktualizace systému

 • Žákovská knížka – přidali jsme možnost překliknutí se mezi 1. a 2. pololetím (v pravém horním rohu ŽK). Př. v případě, že je v Administraci nastavené 2. pololetí, může se učitel v žákovské překliknout do 1. pololetí, avšak pouze pro čtení, nikoli úpravy. Viz obrázek.

 • Třídní kniha – aktivně jsme provázali rozvrh hodin s třídní knihou, pokud tedy používáte rozvrhy, zápis do třídnic bude ještě jednodušší, protože se vám hodiny budou automaticky předvyplňovat. Viz obrázek.

 • Rozvrh hodin – pokud máte v 2. pololetí stejný a nebo podobný rozvrh jako v 1., tak oceníte novou funkci "Zkopírovat rozvrh do 2. pololetí". Najdete ji při tvorbě rozvrhu. Tedy Administrace > Rozvrh hodin > Vybrat rozvrh, který chcete kopírovat a kliknout na ikonku Tvorba rozvrhu, poté už uvidíte tlačítko "Zkopírovat rozvrh do 2. pololetí".
Mgr. Bc. Roman Ziegler
Ředitel základní školy v Mostě

Etřídnici považuji za velmi dobrou aplikaci, která vyniká přehledností, jednoduchostí jak obsluhy ze strany školy, tak užívání ze strany rodičů. Oceňuji postupné vylepšování a snahu naslouchat školám. E-třídnice nemá žádné velké slabiny a je pro naši školu přínosem. Ocenili ji jak rodiče, tak učitelé.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.