Aktualizace 2016

19. 9. 2016 – Aktualizace systému

 • Školní matrika – v evidenci školní matriky proběhla aktualizace pro sběr dat MŠMT ve školním roce 2016/2017. Aktualizace s sebou nese několik novinek:

Odeslání souboru s "Podpůrnými opatřeními" – soubor můžete exportovat stejně jako ostatní dva matriční soubory v Matrice > Nastavení > Export přes tlačítko "Stáhnout soubor s PO".
Nejprve je ale nutné vytvořit v profilu studenta (Matrice či v Administraci) tzv. "Doporučení (SVP)", které škola přepíše na základě vyšetření studenta ve "školském poradenském zařízení" (ŠPZ). Kde by doporučení měl student získat.
Informace o tomto doporučení a částečně jeho obsahu (jaká vzdělávací/podpůrná opatření žák vyžaduje) se předávají v rámci sběru matriky. Tzn. je potřeba v matričním záznamu studenta vybrat požadované "Doporučení (SVP)" v nové části "Podpůrná opatření". Viz obrázek.

Ve školní matrice také proběhla aktualizace číselníků.

Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik k nahlédnutí zde: https://matrika.uiv.cz/matrikas/HELPY/ZmenyVeVerzi_MAT.pdf (vydáno 5. 9. 2016)

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik najdete na webu MŠMT v příručce: https://matrika.uiv.cz/matrikas/HELPY/POKYNY.PDF (aktualizace 20. 9. 2016).

16. 8. 2016 – Aktualizace systému

 • Tiskové sestavy (Administrace > Tiskové sestavy) – nově jsme přidali možnost tisknout variabilní tiskové sestavy, které je možné uložit do standardizovaného Excelovského formátu. Tiskové sestavy můžete ukládat do tiskových šablon a vyvolat je tak na pár kliknutí. Tisknout můžete například seznam žáků, seznam zdravotních pojišťoven žáků, seznam IVP žáků, seznamy rodičů včetně kontaktů, seznamy učitelů a dalších údajů.
 • Evidence rodičů (Administrace > Databáze > Student > Upravit > záložka Rodiče) – v evidenci rodičů můžete vést povinnou agendu rodičů a zákonných zástupců, včetně jejich kontaktů.
 • Zdravotní pojišťovna (Administrace > Databáze > Student > Upravit) – u žáka můžete nově evidovat jeho zdravotní pojišťovnu.
 • Ukončení studia – Zjednodušili jsme proces ukončení studia na škola, resp. přechod do jiné třídy. Ukončení studia na škole se nově eviduje v Administrace > Databáze > Studenti > Upravit - Datum ukončení. Ukončení studia ve třídě (přechod do jiné v rámci školy) se nově eviduje v modulech TK, ŽK po vstupu do třídy v Seznamy > Seznam žáků > Upravit – Datum ukončení.

10. 8. 2016 – Aktualizace systému

 • Skupiny – nově je možné u předmětů v TK vytvářet skupiny – využijete je hlavně u dělených předmětů, např. u cizích jazyků nebo tělesné výchovy, kde je potřeba více zápisů v jedné hodině. Odpadne tak duplikování předmětů jako Angličtina 1, Angličtina 2, Angličtina 3 nebo Tv chlapci, Tv dívky apod. (nově se vytvoří skupiny). Využití je nejen u zápisu učiva do třídní knihy, ale také při zapisování absencí či známek, kde systém automaticky vybere pouze ty žáky, kteří jsou součástí zvolené skupiny. Jak skupiny nastavit a jak fungují si můžete prohlédnout v návodném videu.

26. 5. 2016 – Aktualizace systému

 • Vysvědčení – přidali jsme modul vysvědčení, který skvěle komunikuje s třídní knihou a žákovskou knížkou, díky této spolupráci nemusíte složitě počítat a přepisovat známky a absence do vysvědčení. Vysvědčení vystavíte během několika minut. Pro aktivaci si stačí napsat na e-mail etridnice@just4web.cz.

19. 2. 2016 – Aktualizace systému

 • Přidali jsme API rozhraní pro komunikaci s webovými stránkami pro školy (WWWproškoly.cz). Díky tomuto komunikačnímu kanálu, mohou žáci na webu školy přistupovat k probrané látce, absencím, známkám, ale i využívat moduly jako sdílené studijní materiály, diskuzí ve třídě, nástěnek tříd a dalších funkcí.

10. 2. 2016 – Aktualizace systému

 • Přístup pro rodiče – přidali jsme možnost zobrazení probraného učiva v hodině, ve které žák chyběl (pouze v rodičovském přístupu).

4. 2. 2016 – Aktualizace systému

 • Žákovská knížka – přidali jsme možnost překliknutí se mezi 1. a 2. pololetím (v pravém horním rohu ŽK). Př. v případě, že je v Administraci nastavené 2. pololetí, může se učitel v žákovské překliknout do 1. pololetí, avšak pouze pro čtení, nikoli úpravy. Viz obrázek.

 • Třídní kniha – aktivně jsme provázali rozvrh hodin s třídní knihou, pokud tedy používáte rozvrhy, zápis do třídnic bude ještě jednodušší, protože se vám hodiny budou automaticky předvyplňovat. Viz obrázek.

 • Rozvrh hodin – pokud máte v 2. pololetí stejný a nebo podobný rozvrh jako v 1., tak oceníte novou funkci "Zkopírovat rozvrh do 2. pololetí". Najdete ji při tvorbě rozvrhu. Tedy Administrace > Rozvrh hodin > Vybrat rozvrh, který chcete kopírovat a kliknout na ikonku Tvorba rozvrhu, poté už uvidíte tlačítko "Zkopírovat rozvrh do 2. pololetí".
Mgr. Ivana Stará
Ředitelka základní školy v Zruči nad Sázavou

Etřídnice je velmi efektivní nástroj informačního systému školy v oblasti komunikace škola x rodič. Díky ní rodič získává aktuální informace o výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte. Přístup do Etřídnice je umístěn na webových stránkách naší školy, pohodlně se lze to do tohoto systému přihlásit všude. Používání elektronické žákovské knížky je jednoduché jak pro rodiče, tak pro učitele, kteří s ní pracují. Vedení školy má díky tomuto systému zároveň vynikající možnost průběžné kontroly prospěchu žáků po celý školní rok, pro školu s více jak 400 žáky je to velká výhoda proti papírové podobě žákovské knížky.

Mgr. Jana Basařová
Ředitelka v základní škole v Dolních Beřkovicích

Dobrý den, s Etřídnicí jsme spokojeni. Využíváme ji od 5. do 9. ročníku. Ze strany učitelů ani rodičů jsem nezaznamenala žádnou negativní reakci. Dle mého názoru je systém pro všechny zúčastněné lehce ovladatelný. Já, jako ředitelka, spatřuji výhodu v transparentnosti a jednoduché kontrole údajů.