Aktualizace 2015

11. 11. 2015 – Aktualizace systému

 • Administrace – Přidali jsme jeden užitečný export pro získání přehledů ze všech známek na celé škole. Díky exportu do Excelu, si můžete udělat takřka jakýkoli přehled za období, třídu, předmět, žáka. Ukázku takového přehledu si můžete stáhnout ZDE. V ukázce se nezapomeňte podívat na List6, kde je na základě dat (známek) vytvořená kontingenční tabulka. Originál vašich dat můžete exportovat v Administrace > Export > Známky studentů v ŽK.

6. 11. 2015 – Aktualizace systému

 • Třídní kniha – Poučení – v třídní knize je možné zapisovat poučení žáků a žákyň o bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Třídní kniha – Úvazky – třídní kniha má nový tiskový výstup Úvazky, který zobrazuje přehled odučených hodin učitelů. Např. řádek Mgr. Milena Nováková, sloupec 2015/10 – 85/106 znamená, že paní učitelka Nováková měla v říjnu 2015 odučených 85 hodin (ze zápisů v TK) ze 106 hodin (z rozvrhu).

18. 8. 2015 – Aktualizace systému

 • Aktualizovali jsme Etřídnici na verzi 4.0.
  • moderní grafické prostředí, které je připraveno pro responsivní variantu (pro zařízení jako jsou tablety a chytré telefony),
  • modul školní matrika (tento modul je nutné povolit, kontaktujte nás).

21. 5. 2015 – Aktualizace systému

 • Třídní kniha – zjednodušili jsme zadávání a omlouvání absencí, nyní by mělo být zapotřebí podstatně méně kliků.
 • Třídní kniha – nově je možné omlouvat absenci v přehledu Neomluvené absence. Neunikne vám tak žádná neomluvená absence.

 • Nahradili jsme všechny tiskové výstupy, nyní jsou tiskové sestavy tištěny automaticky do PDF. Tato změna nám umožní lépe pracovat s plánovanými reporty z Etřídnice.
 • Optimalizovali jsme některé tiskové výstupy.
 • Třídní kniha – nechtete-li zobrazovat v třídní knize počet odučených hodin v předmětech, můžete tuto volbu zrušit – Administrace > Nastavení > Systém > Počet hodin.
 • Do notifikační zprávy zasílané rodičům jsme přidali jméno a příjmení žáka, kterého se zpráva týká.
 • V přístupu pro žáka je možné číst zprávy odeslané ze školy rodičům (pouze číst).

16. 3. 2015 – Aktualizace systému

 • Mínusová znaménka v klasifikaci – možnost nastavit zda je ve škole povolené/nepovolené hodnocení mínusovými znaménky. Nastavení je v Administrace > Systém > Mínusová znaménka.
 • Rozvrh – nově je rozvrh hodin vč. suplování vidět i v přístupu rodiče a studenta.
Mgr. Ivana Stará
Ředitelka základní školy v Zruči nad Sázavou

Etřídnice je velmi efektivní nástroj informačního systému školy v oblasti komunikace škola x rodič. Díky ní rodič získává aktuální informace o výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte. Přístup do Etřídnice je umístěn na webových stránkách naší školy, pohodlně se lze to do tohoto systému přihlásit všude. Používání elektronické žákovské knížky je jednoduché jak pro rodiče, tak pro učitele, kteří s ní pracují. Vedení školy má díky tomuto systému zároveň vynikající možnost průběžné kontroly prospěchu žáků po celý školní rok, pro školu s více jak 400 žáky je to velká výhoda proti papírové podobě žákovské knížky.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.