Aktualizace 2015

11. 11. 2015 – Aktualizace systému

 • Administrace – Přidali jsme jeden užitečný export pro získání přehledů ze všech známek na celé škole. Díky exportu do Excelu, si můžete udělat takřka jakýkoli přehled za období, třídu, předmět, žáka. Ukázku takového přehledu si můžete stáhnout ZDE. V ukázce se nezapomeňte podívat na List6, kde je na základě dat (známek) vytvořená kontingenční tabulka. Originál vašich dat můžete exportovat v Administrace > Export > Známky studentů v ŽK.

6. 11. 2015 – Aktualizace systému

 • Třídní kniha – Poučení – v třídní knize je možné zapisovat poučení žáků a žákyň o bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Třídní kniha – Úvazky – třídní kniha má nový tiskový výstup Úvazky, který zobrazuje přehled odučených hodin učitelů. Např. řádek Mgr. Milena Nováková, sloupec 2015/10 – 85/106 znamená, že paní učitelka Nováková měla v říjnu 2015 odučených 85 hodin (ze zápisů v TK) ze 106 hodin (z rozvrhu).

18. 8. 2015 – Aktualizace systému

 • Aktualizovali jsme Etřídnici na verzi 4.0.
  • moderní grafické prostředí, které je připraveno pro responsivní variantu (pro zařízení jako jsou tablety a chytré telefony),
  • modul školní matrika (tento modul je nutné povolit, kontaktujte nás).

21. 5. 2015 – Aktualizace systému

 • Třídní kniha – zjednodušili jsme zadávání a omlouvání absencí, nyní by mělo být zapotřebí podstatně méně kliků.
 • Třídní kniha – nově je možné omlouvat absenci v přehledu Neomluvené absence. Neunikne vám tak žádná neomluvená absence.

 • Nahradili jsme všechny tiskové výstupy, nyní jsou tiskové sestavy tištěny automaticky do PDF. Tato změna nám umožní lépe pracovat s plánovanými reporty z Etřídnice.
 • Optimalizovali jsme některé tiskové výstupy.
 • Třídní kniha – nechtete-li zobrazovat v třídní knize počet odučených hodin v předmětech, můžete tuto volbu zrušit – Administrace > Nastavení > Systém > Počet hodin.
 • Do notifikační zprávy zasílané rodičům jsme přidali jméno a příjmení žáka, kterého se zpráva týká.
 • V přístupu pro žáka je možné číst zprávy odeslané ze školy rodičům (pouze číst).

16. 3. 2015 – Aktualizace systému

 • Mínusová znaménka v klasifikaci – možnost nastavit zda je ve škole povolené/nepovolené hodnocení mínusovými znaménky. Nastavení je v Administrace > Systém > Mínusová znaménka.
 • Rozvrh – nově je rozvrh hodin vč. suplování vidět i v přístupu rodiče a studenta.
Mgr. Jana Basařová
Ředitelka v základní škole v Dolních Beřkovicích

Dobrý den, s Etřídnicí jsme spokojeni. Využíváme ji od 5. do 9. ročníku. Ze strany učitelů ani rodičů jsem nezaznamenala žádnou negativní reakci. Dle mého názoru je systém pro všechny zúčastněné lehce ovladatelný. Já, jako ředitelka, spatřuji výhodu v transparentnosti a jednoduché kontrole údajů.

Vít Janda
Ředitel základní školy v Kobylí

Etřídnice se nám osvědčila, jsou spokojení i rodiče, i když my zatím využíváme jenom žákovskou knížku. Ale informovanost rodičů i komunikace mezi nimi a školou se zlepšila. Odpadla různá přepisování známek dětmi, účelové zapomínání žákovské, rodiče mají informace k dispozici přehledněji.