Aktualizace 2014

2. 10. 2014 – Aktualizace systému

  • V třídní knize je při zápisu hodiny nově možnost editovat číslo v "počtu odučených hodin". Stačí když kliknete u vložené hodiny na tlačítko editovat (tužka), následně se objeví políčko pro editaci.

  • V třídní knize je při zápisu absence nově možnost editovat "Důvod absence" a "Poznámky".
  • V třídní knize jsme na vaše požadavky přidali zápisy "Projektů" a "Akcí, kurzů" školy. Vše je možné také tisknout, stejně jako v papírové třídní knize.
  • V třídní knize je možné na tiskové sestavě titulní stránky zobrazit "Vzdělávací program školy", pro jeho zobrazení, nás prosím kontaktujte.

11. 8. 2014 – Přechod na nový školní rok

Při přechodu na nový školní rok se při zadání převodu tříd v systému (Nastavení > Nový školní rok) zkopírují nejen žáci, jako tomu bylo doposud, ale i předměty. Tedy např. Převod 2.A do 3.A se do nového ročníku 3.A převedou žáci a předměty z ročníku starého 2.A. Tato funkce by měla ulehčit práci administrátorům na začátku školního roku.

19. 5. 2014 – Update serveru

Systém Etřídnice jsme přesunuli na výkonější server. Přesun probíhal ve večerních hodinách a nikterak neovlivnil funkčnost systému.

27. 2. 2014 – Aktualizace systému

  • V žákovské knížce je nyní možné přidat více známek najednou. Viz obr.

19. 2. 2014 – Aktualizace systému

  • V deníku praxe je možné v seznamu studentů upravit pozdní zahájení (např. příchod studenta při přestupu) studia, toto datum je tak jako ukončení zohledněné i v tiskových reportech.

10. 2. 2014 – Aktualizace systému

Na základě podnětů jsme zpracovali tyto aktualizace:

  • V deníku praxe je možné v plánu plnění přidat kromě data i řetezec (např. ISP – individuální studijní plán).
  • V deníku praxe byly upraveny tiskové reporty.
  • V žákovské knížce je nyní možné upravovat známky (pouze pro oprávněné).
  • Do rodičovského přístupu byly implementovány notifikace na e-mail, rodič si tak může pohodlně nastavit automatické odesílání nových zápisů z Etřídnice (viz obrázek).

Vít Janda
Ředitel základní školy v Kobylí

Etřídnice se nám osvědčila, jsou spokojení i rodiče, i když my zatím využíváme jenom žákovskou knížku. Ale informovanost rodičů i komunikace mezi nimi a školou se zlepšila. Odpadla různá přepisování známek dětmi, účelové zapomínání žákovské, rodiče mají informace k dispozici přehledněji.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.