Aktualizace 2014

2. 10. 2014 – Aktualizace systému

  • V třídní knize je při zápisu hodiny nově možnost editovat číslo v "počtu odučených hodin". Stačí když kliknete u vložené hodiny na tlačítko editovat (tužka), následně se objeví políčko pro editaci.

  • V třídní knize je při zápisu absence nově možnost editovat "Důvod absence" a "Poznámky".
  • V třídní knize jsme na vaše požadavky přidali zápisy "Projektů" a "Akcí, kurzů" školy. Vše je možné také tisknout, stejně jako v papírové třídní knize.
  • V třídní knize je možné na tiskové sestavě titulní stránky zobrazit "Vzdělávací program školy", pro jeho zobrazení, nás prosím kontaktujte.

11. 8. 2014 – Přechod na nový školní rok

Při přechodu na nový školní rok se při zadání převodu tříd v systému (Nastavení > Nový školní rok) zkopírují nejen žáci, jako tomu bylo doposud, ale i předměty. Tedy např. Převod 2.A do 3.A se do nového ročníku 3.A převedou žáci a předměty z ročníku starého 2.A. Tato funkce by měla ulehčit práci administrátorům na začátku školního roku.

19. 5. 2014 – Update serveru

Systém Etřídnice jsme přesunuli na výkonější server. Přesun probíhal ve večerních hodinách a nikterak neovlivnil funkčnost systému.

27. 2. 2014 – Aktualizace systému

  • V žákovské knížce je nyní možné přidat více známek najednou. Viz obr.

19. 2. 2014 – Aktualizace systému

  • V deníku praxe je možné v seznamu studentů upravit pozdní zahájení (např. příchod studenta při přestupu) studia, toto datum je tak jako ukončení zohledněné i v tiskových reportech.

10. 2. 2014 – Aktualizace systému

Na základě podnětů jsme zpracovali tyto aktualizace:

  • V deníku praxe je možné v plánu plnění přidat kromě data i řetezec (např. ISP – individuální studijní plán).
  • V deníku praxe byly upraveny tiskové reporty.
  • V žákovské knížce je nyní možné upravovat známky (pouze pro oprávněné).
  • Do rodičovského přístupu byly implementovány notifikace na e-mail, rodič si tak může pohodlně nastavit automatické odesílání nových zápisů z Etřídnice (viz obrázek).

Mgr. Jana Basařová
Ředitelka v základní škole v Dolních Beřkovicích

Dobrý den, s Etřídnicí jsme spokojeni. Využíváme ji od 5. do 9. ročníku. Ze strany učitelů ani rodičů jsem nezaznamenala žádnou negativní reakci. Dle mého názoru je systém pro všechny zúčastněné lehce ovladatelný. Já, jako ředitelka, spatřuji výhodu v transparentnosti a jednoduché kontrole údajů.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.