Aktualizace 2013

25. 10. 2013 – Aktualizace systému

Na základě podnětů jsme zpracovali tyto aktualizace:

 • Filtr v databázi – nově je možné filtrovat studenty a učitelé podle jména/příjmení, vyhledávání konkrétní osoby se tak urychlí.
 • Zefektivnění klasifikace – známkování a slovní hodnocení.
 • Přístup pro studenty – přístup pro studenta je možný přes adresu uvedenou na obrázku níže, heslo je přednastavené podobně jako u hesla pro rodiče, jen se před datum narození přidá "student", např. Jan Novák narozený 1. 1. 1988 bude mít heslo "student19880101". Heslo je možné změnit.

 • Poslední přihlášení rodiče/žáka do systému – v detailu studenta v databázi a v detailu studenta ve třídě si nyní zobrazují informace o posledním přihlášení, viz obrázek. Učitel tak získá automaticky zpětnou vazbu, zda rodič resp. student využívají přístup do Etřídnice.

12. 8. 2013 – Aktualizace systému

Pro nový školní rok jsme připravili řadu aktualizací, ty nejzásadnější najdete v seznamu níže.

 • Vylepšený import dat – neomezený počet záznamů + zlepšené stavové oznámení po importu.
 • Oprava logování událostí v systému.
 • Rodičovský přístup – přihlášení rodiče nově přes login a heslo (login byl automaticky vygenerovaný jako první písmeno z křestního jména a celého příjmení, vše bez diakritiky, např. Richard Pěnička bude mít login „rpenicka“).
 • Změna oprávnění v třídní knize – zápis v třídní knize lze smazat pouze zapisovatelem, třídním učitelem nebo správcem systému.
 • Deník praxe – u klasifikace se v případě neklasifikace studenta vyplňuje písmeno „N“, původně pomlčka.
 • Zápis zeleně v třídní knize – pro potřeby projektu EU peníze školám systém nově umožňuje zapsat zápis do TK zeleným písmem. Funkce je zapotřebí povolit v Administraci > Systém > Zelený zápis do třídní knihy (defaultně je funkce zakázaná), po povolení se následně zobrazí možnost „zelená“ při zápisu hodiny (viz obrázek). Použití je jednoduché, stačí napsat probranou látku a kliknout na „zelená“, text se obalí speciálním kódem [zelena]XXX[/zelena], po uložení zápisu se bude zobrazovat zeleným písmem.

 • Titulní stránka deníku praxe – nyní je možné editovat oddíly Změny ve skupině (nastavení v Deník praxe > Seznam žáku > Upravit) a Ukončení školního roku (nastavení v Deník praxe > Skupiny > Upravit).
 • Instalace SSL uznávané certifikační autority.

11. 2. 2013 – Omlouvání absencí v třídnici + modul zprávy

V této aktualizaci jsme na vaše podněty přidali možnost zrychleného omlouvání absencí v třídní knize, kliknutím na „X“ omluvíte celý den absence danému studentovi. Viz obrázek.

Zprávy byly zpřehledněné, upravili jsme design, umožnili vložit předmět a přidali možnost odstranění zpráv. Pozor: V případě, že zprávu (ať už příchozí nebo odchozí) odstraníte, odstraní se jak odesílateli, tak příjemci.

Vít Janda
Ředitel základní školy v Kobylí

Etřídnice se nám osvědčila, jsou spokojení i rodiče, i když my zatím využíváme jenom žákovskou knížku. Ale informovanost rodičů i komunikace mezi nimi a školou se zlepšila. Odpadla různá přepisování známek dětmi, účelové zapomínání žákovské, rodiče mají informace k dispozici přehledněji.

Mgr. Jana Basařová
Ředitelka v základní škole v Dolních Beřkovicích

Dobrý den, s Etřídnicí jsme spokojeni. Využíváme ji od 5. do 9. ročníku. Ze strany učitelů ani rodičů jsem nezaznamenala žádnou negativní reakci. Dle mého názoru je systém pro všechny zúčastněné lehce ovladatelný. Já, jako ředitelka, spatřuji výhodu v transparentnosti a jednoduché kontrole údajů.