Aktualizace 2013

25. 10. 2013 – Aktualizace systému

Na základě podnětů jsme zpracovali tyto aktualizace:

 • Filtr v databázi – nově je možné filtrovat studenty a učitelé podle jména/příjmení, vyhledávání konkrétní osoby se tak urychlí.
 • Zefektivnění klasifikace – známkování a slovní hodnocení.
 • Přístup pro studenty – přístup pro studenta je možný přes adresu uvedenou na obrázku níže, heslo je přednastavené podobně jako u hesla pro rodiče, jen se před datum narození přidá "student", např. Jan Novák narozený 1. 1. 1988 bude mít heslo "student19880101". Heslo je možné změnit.

 • Poslední přihlášení rodiče/žáka do systému – v detailu studenta v databázi a v detailu studenta ve třídě si nyní zobrazují informace o posledním přihlášení, viz obrázek. Učitel tak získá automaticky zpětnou vazbu, zda rodič resp. student využívají přístup do Etřídnice.

12. 8. 2013 – Aktualizace systému

Pro nový školní rok jsme připravili řadu aktualizací, ty nejzásadnější najdete v seznamu níže.

 • Vylepšený import dat – neomezený počet záznamů + zlepšené stavové oznámení po importu.
 • Oprava logování událostí v systému.
 • Rodičovský přístup – přihlášení rodiče nově přes login a heslo (login byl automaticky vygenerovaný jako první písmeno z křestního jména a celého příjmení, vše bez diakritiky, např. Richard Pěnička bude mít login „rpenicka“).
 • Změna oprávnění v třídní knize – zápis v třídní knize lze smazat pouze zapisovatelem, třídním učitelem nebo správcem systému.
 • Deník praxe – u klasifikace se v případě neklasifikace studenta vyplňuje písmeno „N“, původně pomlčka.
 • Zápis zeleně v třídní knize – pro potřeby projektu EU peníze školám systém nově umožňuje zapsat zápis do TK zeleným písmem. Funkce je zapotřebí povolit v Administraci > Systém > Zelený zápis do třídní knihy (defaultně je funkce zakázaná), po povolení se následně zobrazí možnost „zelená“ při zápisu hodiny (viz obrázek). Použití je jednoduché, stačí napsat probranou látku a kliknout na „zelená“, text se obalí speciálním kódem [zelena]XXX[/zelena], po uložení zápisu se bude zobrazovat zeleným písmem.

 • Titulní stránka deníku praxe – nyní je možné editovat oddíly Změny ve skupině (nastavení v Deník praxe > Seznam žáku > Upravit) a Ukončení školního roku (nastavení v Deník praxe > Skupiny > Upravit).
 • Instalace SSL uznávané certifikační autority.

11. 2. 2013 – Omlouvání absencí v třídnici + modul zprávy

V této aktualizaci jsme na vaše podněty přidali možnost zrychleného omlouvání absencí v třídní knize, kliknutím na „X“ omluvíte celý den absence danému studentovi. Viz obrázek.

Zprávy byly zpřehledněné, upravili jsme design, umožnili vložit předmět a přidali možnost odstranění zpráv. Pozor: V případě, že zprávu (ať už příchozí nebo odchozí) odstraníte, odstraní se jak odesílateli, tak příjemci.

Vít Janda
Ředitel základní školy v Kobylí

Etřídnice se nám osvědčila, jsou spokojení i rodiče, i když my zatím využíváme jenom žákovskou knížku. Ale informovanost rodičů i komunikace mezi nimi a školou se zlepšila. Odpadla různá přepisování známek dětmi, účelové zapomínání žákovské, rodiče mají informace k dispozici přehledněji.

Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka základní škola v Opavě

Dovolte mi, abych poděkovala Vaší společnosti za realizaci a provoz elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Vaše služby a aktivní spolupráce umožňují rodičům našich žáků být pravidelně a bezprostředně informováni o prospěchu a chování jejich dětí, pedagogům pak Etřídnice ušetří mnohé dřívější papírování. Jsou drobnosti, které bychom rádi uvítali, jako je v Etřídnici poznámkový list k záznamu Poučení o bezpečnosti a chování na akcích školy nebo při mimoškolní činnosti. Nicméně nám Váš produkt velmi pomáhá při práci a stal se významným pomocníkem v naší práci. Děkuji za dosavadní spolupráci.