Aktualizace 13.8.2018

V matrice se trochu změnil formát souborů s anonymizovanými údaji a podpůrnými opatřeními. Kvůli tomu do formuláře s doporučením SVP pro podpůrná opatření přibyla nová políčka „Datum skutečného zahájení poskytování“ a „Datum skutečného ukončení poskytování“. Starší pole s daty se přejmenovala na „Datum navrhovaného zahájení poskytování“ a „Datum navrhovaného ukončení poskytování“.

Vít Janda
Ředitel základní školy v Kobylí

Etřídnice se nám osvědčila, jsou spokojení i rodiče, i když my zatím využíváme jenom žákovskou knížku. Ale informovanost rodičů i komunikace mezi nimi a školou se zlepšila. Odpadla různá přepisování známek dětmi, účelové zapomínání žákovské, rodiče mají informace k dispozici přehledněji.

Mgr. Bc. Roman Ziegler
Ředitel základní školy v Mostě

Etřídnici považuji za velmi dobrou aplikaci, která vyniká přehledností, jednoduchostí jak obsluhy ze strany školy, tak užívání ze strany rodičů. Oceňuji postupné vylepšování a snahu naslouchat školám. E-třídnice nemá žádné velké slabiny a je pro naši školu přínosem. Ocenili ji jak rodiče, tak učitelé.