Update Log

Novinky a nejen to můžete mít z první ruky také na Facebooku Etřídnice.

 

31. 8. 2017 - Aktualizace systému

 • Komunikace - Z modulu Žákovské knížky jsme odstranili zprávy, které se nově přesunuly do samostatného modulu Komunikace. Modul komunikace přináší vylepšení a pohodlnější práci se zprávami, především při jejich odesílání. Zprávy můžete posílat nejen rodičům, ale i kolegům učitelům. Navíc je můžete posílat hromadně všem učitelům, všem rodičům nebo rodičům žáků v jedné třídě. Stačí do pole příjemce začít psát název třídy, o zbytek se postará našeptávač.

21. 8. 2017 - Aktualizace systému

 • Administrace
  • Nový školní rok - nepřenáší se studenti, kteří odešli ze třídy (mají v třídním seznamu nastaveno "Datum odchodu")
  • Tiskové šablony - nový nástroj pro tisk dokumentů, je možné použít z předvolených dokumentů a nebo vytvořit svůj vlastní v Microsoft Office Word, více informací bude upřesněno v manuálu
  • Oprávnění - nově je možné v celém systému určovat, jaký uživatel/učitel může do jaké části. Systém Etřídnice neustále roste a bylo potřeba tuto možnost přidat. Jak se s oprávněními pracuje, brzy zpracujeme do manuálu.
 • Matrika
  • aktualizace číselníků pro školní rok 2017/2018
  • pole SPECIF, DTP, ZP jsou nyní nepovinná
  • položka ID_ZNEV podporuje 13místné kódy
  • odstraněna podpora starých formátů výstupních souborů 007, 008 a PO.001 - neměly by být již potřeba
  • pole UVP používá nový číselník RAUP
 • Rozvrh hodin
  • přidáno přeškrtnutí změněných (suplovaných) hodin
  • zobrazení/tisk - předměty jsou barevně ohraničeny, podobně jako při tvorbě rozvrhu
  • přidána možnost nastavit začátek a konec hodin (Admin => Rozvrhy hodin => Začátek a konec hodiny)
 • Vysvědčení
  • v tiskopisu Vysvědčení je jméno studenta zvětšeno a ztučněno na základě vašich podnětů
  • tisk => Nastavení - vypisuje se seznam žáků, kteří nemají v některém předmětu nastavenou konečnou známku (kontrola před vystavením vysvědčení)
 • Žákovská knížka
  • Průběžné hodnocení (pro vysvědčení) může zadat pouze Administrátor (uživatel s úplným přístupem), nebo první/druhý vyučující daného předmětu (pokud má nastaven přístup "pouze vlastní")
 • Rodičovský přístup
  • ŽK - přidána možnost přepnout se do jiného pololetí
  • ŽK - do emailových notifikací přidána váha známky (pokud je škola používá)

27. 1. 2017 - Aktualizace systému

 • Tiskové sestavy - nově je v Etřídnici možné tisknout přehledy klasifikace a absence na Vysvědčení. Rozšířené sestavy najdete jako doposud v části Administrace > Tiskové sestavy. V sestavách přibylo několik nových polí u zdrojů Student a Třídy. Tiskové sestavy je možné exportovat do formátu Excel a následně dál zpracovávat dle konkrétní potřeby školy. Sestavy budeme v blízké době ještě dál rozšiřovat o další pole, tentokrát o data z třídní knihy a žákovské knížky. Ukázku jednoho takového výstupu můžete vidět v tomto PDF souboru.

 

20. 1. 2017 - Aktualizace systému

 • Katalogový list žáka - přidali jsme tiskový výstup, který umožňuje vytvoření PDF s tzv. katalogovou složkou žáka. Tiskový výstup najdete v Administrace > Databáze > Studenti > editovat > záložka Katalogový list. Abyste mohli katalogové složky tisknout, jsou zapotřebí určitá nastavení (resp. mít vyplněné patřičné údaje o studentovi, rodičích, výchovná opatření, ŠVP, apod.) a samozřemě využívat modul Vysvědčení. Podrobný postup a manuál připravujeme.

 • Další aktualizace spojené s katalogovými listy:
  • Aministrace > Databáze - přidány Školní vzdělávací programy
  • TK - Třídy - možnost vybrat odpovídající ŠVP v dané třídě
  • ŽK - přidána Výchovná opatření
  • další drobné úpravy

 

6. 1. 2017 - Aktualizace systému

 

19. 9. 2016 - Aktualizace systému

 • Školní matrika - v evidenci školní matriky proběhla aktualizace pro sběr dat MŠMT ve školním roce 2016/2017. Aktualizace s sebou nese několik novinek:

Odeslání souboru s "Podpůrnými opatřeními" - soubor můžete exportovat stejně jako ostatní dva matriční soubory v Matrice > Nastavení > Export přes tlačítko "Stáhnout soubor s PO".
Nejprve je ale nutné vytvořit v profilu studenta (Matrice či v Administraci) tzv. "Doporučení (SVP)", které škola přepíše na základě vyšetření studenta ve "školském poradenském zařízení" (ŠPZ). Kde by doporučení měl student získat.
Informace o tomto doporučení a částečně jeho obsahu (jaká vzdělávací/podpůrná opatření žák vyžaduje) se předávají v rámci sběru matriky. Tzn. je potřeba v matričním záznamu studenta vybrat požadované "Doporučení (SVP)" v nové části "Podpůrná opatření". Viz obrázek.

Ve školní matrice také proběhla aktualizace číselníků.

Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik k nahlédnutí zde: https://matrika.uiv.cz/matrikas/HELPY/ZmenyVeVerzi_MAT.pdf (vydáno 5. 9. 2016)

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik najdete na webu MŠMT v příručce: https://matrika.uiv.cz/matrikas/HELPY/POKYNY.PDF (aktualizace 20. 9. 2016).

 

16. 8. 2016 - Aktualizace systému

 • Tiskové sestavy (Administrace > Tiskové sestavy) - nově jsme přidali možnost tisknout variabilní tiskové sestavy, které je možné uložit do standardizovaného Excelovského formátu. Tiskové sestavy můžete ukládat do tiskových šablon a vyvolat je tak na pár kliknutí. Tisknout můžete například seznam žáků, seznam zdravotních pojišťoven žáků, seznam IVP žáků, seznamy rodičů včetně kontaktů, seznamy učitelů a dalších údajů.
 • Evidence rodičů (Administrace > Databáze > Student > Upravit > záložka Rodiče) - v evidenci rodičů můžete vést povinnou agendu rodičů a zákonných zástupců, včetně jejich kontaktů.
 • Zdravotní pojišťovna (Administrace > Databáze > Student > Upravit) - u žáka můžete nově evidovat jeho zdravotní pojišťovnu.
 • Ukončení studia - Zjednodušili jsme proces ukončení studia na škola, resp. přechod do jiné třídy. Ukončení studia na škole se nově eviduje v Administrace > Databáze > Studenti > Upravit - Datum ukončení. Ukončení studia ve třídě (přechod do jiné v rámci školy) se nově eviduje v modulech TK, ŽK po vstupu do třídy v Seznamy > Seznam žáků > Upravit - Datum ukončení.

 

10. 8. 2016 - Aktualizace systému

 • Skupiny - nově je možné u předmětů v TK vytvářet skupiny – využijete je hlavně u dělených předmětů, např. u cizích jazyků nebo tělesné výchovy, kde je potřeba více zápisů v jedné hodině. Odpadne tak duplikování předmětů jako Angličtina 1, Angličtina 2, Angličtina 3 nebo Tv chlapci, Tv dívky apod. (nově se vytvoří skupiny). Využití je nejen u zápisu učiva do třídní knihy, ale také při zapisování absencí či známek, kde systém automaticky vybere pouze ty žáky, kteří jsou součástí zvolené skupiny. Jak skupiny nastavit a jak fungují si můžete prohlédnout v návodném videu.

 

26. 5. 2016 - Aktualizace systému

 • Vysvědčení - přidali jsme modul vysvědčení, který skvěle komunikuje s třídní knihou a žákovskou knížkou, díky této spolupráci nemusíte složitě počítat a přepisovat známky a absence do vysvědčení. Vysvědčení vystavíte během několika minut. Pro aktivaci si stačí napsat na e-mail etridnice@just4web.cz.

 

19. 2. 2016 - Aktualizace systému

 • Přidali jsme API rozhraní pro komunikaci s webovými stránkami pro školy (WWWproškoly.cz). Díky tomuto komunikačnímu kanálu, mohou žáci na webu školy přistupovat k probrané látce, absencím, známkám, ale i využívat moduly jako sdílené studijní materiály, diskuzí ve třídě, nástěnek tříd a dalších funkcí.

 

10. 2. 2016 - Aktualizace systému

 • Přístup pro rodiče - přidali jsme možnost zobrazení probraného učiva v hodině, ve které žák chyběl (pouze v rodičovském přístupu).

 

4. 2. 2016 - Aktualizace systému

 • Žákovská knížka - přidali jsme možnost překliknutí se mezi 1. a 2. pololetím (v pravém horním rohu ŽK). Př. v případě, že je v Administraci nastavené 2. pololetí, může se učitel v žákovské překliknout do 1. pololetí, avšak pouze pro čtení, nikoli úpravy. Viz obrázek.

 • Třídní kniha - aktivně jsme provázali rozvrh hodin s třídní knihou, pokud tedy používáte rozvrhy, zápis do třídnic bude ještě jednodušší, protože se vám hodiny budou automaticky předvyplňovat. Viz obrázek.

 • Rozvrh hodin - pokud máte v 2. pololetí stejný a nebo podobný rozvrh jako v 1., tak oceníte novou funkci "Zkopírovat rozvrh do 2. pololetí". Najdete ji při tvorbě rozvrhu. Tedy Administrace > Rozvrh hodin > Vybrat rozvrh, který chcete kopírovat a kliknout na ikonku Tvorba rozvrhu, poté už uvidíte tlačítko "Zkopírovat rozvrh do 2. pololetí".

 

11. 11. 2015 - Aktualizace systému

 • Administrace - Přidali jsme jeden užitečný export pro získání přehledů ze všech známek na celé škole. Díky exportu do Excelu, si můžete udělat takřka jakýkoli přehled za období, třídu, předmět, žáka. Ukázku takového přehledu si můžete stáhnout ZDE. V ukázce se nezapomeňte podívat na List6, kde je na základě dat (známek) vytvořená kontingenční tabulka. Originál vašich dat můžete exportovat v Administrace > Export > Známky studentů v ŽK.

 

6. 11. 2015 - Aktualizace systému

 • Třídní kniha - Poučení - v třídní knize je možné zapisovat poučení žáků a žákyň o bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Třídní kniha - Úvazky - třídní kniha má nový tiskový výstup Úvazky, který zobrazuje přehled odučených hodin učitelů. Např. řádek Mgr. Milena Nováková, sloupec 2015/10 - 85/106 znamená, že paní učitelka Nováková měla v říjnu 2015 odučených 85 hodin (ze zápisů v TK) ze 106 hodin (z rozvrhu).

 

18. 8. 2015 - Aktualizace systému

 • Aktualizovali jsme Etřídnici na verzi 4.0.
  • moderní grafické prostředí, které je připraveno pro responsivní variantu (pro zařízení jako jsou tablety a chytré telefony),
  • modul školní matrika (tento modul je nutné povolit, kontaktujte nás).

 

21. 5. 2015 - Aktualizace systému

 • Třídní kniha - zjednodušili jsme zadávání a omlouvání absencí, nyní by mělo být zapotřebí podstatně méně kliků.
 • Třídní kniha - nově je možné omlouvat absenci v přehledu Neomluvené absence. Neunikne vám tak žádná neomluvená absence.

 • Nahradili jsme všechny tiskové výstupy, nyní jsou tiskové sestavy tištěny automaticky do PDF. Tato změna nám umožní lépe pracovat s plánovanými reporty z Etřídnice.
 • Optimalizovali jsme některé tiskové výstupy.
 • Třídní kniha - nechtete-li zobrazovat v třídní knize počet odučených hodin v předmětech, můžete tuto volbu zrušit - Administrace > Nastavení > Systém > Počet hodin.
 • Do notifikační zprávy zasílané rodičům jsme přidali jméno a příjmení žáka, kterého se zpráva týká.
 • V přístupu pro žáka je možné číst zprávy odeslané ze školy rodičům (pouze číst).

 

16. 3. 2015 - Aktualizace systému

 • Mínusová znaménka v klasifikaci - možnost nastavit zda je ve škole povolené/nepovolené hodnocení mínusovými znaménky. Nastavení je v Administrace > Systém > Mínusová znaménka.
 • Rozvrh - nově je rozvrh hodin vč. suplování vidět i v přístupu rodiče a studenta.

 

2. 10. 2014 - Aktualizace systému

 • V třídní knize je při zápisu hodiny nově možnost editovat číslo v "počtu odučených hodin". Stačí když kliknete u vložené hodiny na tlačítko editovat (tužka), následně se objeví políčko pro editaci.

 • V třídní knize je při zápisu absence nově možnost editovat "Důvod absence" a "Poznámky".
 • V třídní knize jsme na vaše požadavky přidali zápisy "Projektů" a "Akcí, kurzů" školy. Vše je možné také tisknout, stejně jako v papírové třídní knize.
 • V třídní knize je možné na tiskové sestavě titulní stránky zobrazit "Vzdělávací program školy", pro jeho zobrazení, nás prosím kontaktujte.

 

11. 8. 2014 - Přechod na nový školní rok

Při přechodu na nový školní rok se při zadání převodu tříd v systému (Nastavení > Nový školní rok) zkopírují nejen žáci, jako tomu bylo doposud, ale i předměty. Tedy např. Převod 2.A do 3.A se do nového ročníku 3.A převedou žáci a předměty z ročníku starého 2.A. Tato funkce by měla ulehčit práci administrátorům na začátku školního roku.

 

19. 5. 2014 - Update serveru

Systém Etřídnice jsme přesunuli na výkonější server. Přesun probíhal ve večerních hodinách a nikterak neovlivnil funkčnost systému.

 

27. 2. 2014 - Aktualizace systému

 • V žákovské knížce je nyní možné přidat více známek najednou. Viz obr.

 

19. 2. 2014 - Aktualizace systému

 • V deníku praxe je možné v seznamu studentů upravit pozdní zahájení (např. příchod studenta při přestupu) studia, toto datum je tak jako ukončení zohledněné i v tiskových reportech.

 

10. 2. 2014 - Aktualizace systému

Na základě podnětů jsme zpracovali tyto aktualizace:

 • V deníku praxe je možné v plánu plnění přidat kromě data i řetezec (např. ISP - individuální studijní plán).
 • V deníku praxe byly upraveny tiskové reporty.
 • V žákovské knížce je nyní možné upravovat známky (pouze pro oprávněné).
 • Do rodičovského přístupu byly implementovány notifikace na e-mail, rodič si tak může pohodlně nastavit automatické odesílání nových zápisů z Etřídnice (viz obrázek).

 

25. 10. 2013 - Aktualizace systému

Na základě podnětů jsme zpracovali tyto aktualizace:

 • Filtr v databázi - nově je možné filtrovat studenty a učitelé podle jména/příjmení, vyhledávání konkrétní osoby se tak urychlí.
 • Zefektivnění klasifikace - známkování a slovní hodnocení.
 • Přístup pro studenty - přístup pro studenta je možný přes adresu uvedenou na obrázku níže, heslo je přednastavené podobně jako u hesla pro rodiče, jen se před datum narození přidá "student", např. Jan Novák narozený 1. 1. 1988 bude mít heslo "student19880101". Heslo je možné změnit.

 • Poslední přihlášení rodiče/žáka do systému - v detailu studenta v databázi a v detailu studenta ve třídě si nyní zobrazují informace o posledním přihlášení, viz obrázek. Učitel tak získá automaticky zpětnou vazbu, zda rodič resp. student využívají přístup do Etřídnice.

 

 

12. 8. 2013 - Aktualizace systému

Pro nový školní rok jsme připravili řadu aktualizací, ty nejzásadnější najdete v seznamu níže.

 • Vylepšený import dat - neomezený počet záznamů + zlepšené stavové oznámení po importu.
 • Oprava logování událostí v systému.
 • Rodičovský přístup - přihlášení rodiče nově přes login a heslo (login byl automaticky vygenerovaný jako první písmeno z křestního jména a celého příjmení, vše bez diakritiky, např. Richard Pěnička bude mít login „rpenicka“).
 • Změna oprávnění v třídní knize - zápis v třídní knize lze smazat pouze zapisovatelem, třídním učitelem nebo správcem systému.
 • Deník praxe - u klasifikace se v případě neklasifikace studenta vyplňuje písmeno „N“, původně pomlčka.
 • Zápis zeleně v třídní knize - pro potřeby projektu EU peníze školám systém nově umožňuje zapsat zápis do TK zeleným písmem. Funkce je zapotřebí povolit v Administraci > Systém > Zelený zápis do třídní knihy (defaultně je funkce zakázaná), po povolení se následně zobrazí možnost „zelená“ při zápisu hodiny (viz obrázek). Použití je jednoduché, stačí napsat probranou látku a kliknout na „zelená“, text se obalí speciálním kódem [zelena]XXX[/zelena], po uložení zápisu se bude zobrazovat zeleným písmem.

 • Titulní stránka deníku praxe - nyní je možné editovat oddíly Změny ve skupině (nastavení v Deník praxe > Seznam žáku > Upravit) a Ukončení školního roku (nastavení v Deník praxe > Skupiny > Upravit).
 • Instalace SSL uznávané certifikační autority.

 

11. 2. 2013 - Omlouvání absencí v třídnici + modul zprávy

V této aktualizaci jsme na vaše podněty přidali možnost zrychleného omlouvání absencí v třídní knize, kliknutím na „X“ omluvíte celý den absence danému studentovi. Viz obrázek.

Zprávy byly zpřehledněné, upravili jsme design, umožnili vložit předmět a přidali možnost odstranění zpráv. Pozor: V případě, že zprávu (ať už příchozí nebo odchozí) odstraníte, odstraní se jak odesílateli, tak příjemci.

 

 

7. 9. 2012 - Export denního přehledu absencí

Export umožňuje sledovat absenci u jednotlivých studentů ve dnech či týdnech. Výstupním souborem exportu je .csv, se kterým můžete v dále pracovat v Excelu. Ukázka takového souboru je zde.

 

 

13. 1. 2012 - Vážený průměr v žákovské knížce

Nová funkce, která umožňuje dávat známkám různé váhy (čtvtletní práce, pololetní práce, zkoušení, aktivita v hodině, atd.).

Funkce vážený průměr je zapotřebí v administraci povolit (Administrace > Nástavení > Systém > Vážený průměr), ve výchozím stavu je vypnutá.

 

7. 12. 2011 - Možnost smazání studentů z databáze

Nově je možné odstranit studenta z databáze administračního rozhraní (dříve zakázáno kvůli integritě dat). Možnost odstranění je povoleno pouze Správcům. Pozor, v případě že studenta odstraníte, se smaží kaskádově i veškeré jeho zápisy, historie - zápisy v třídní knize, žákovské, apod. Odstranění proto pečlivě zvažte!

 

31. 8. 2011 - Kopírování textu při hromadném hodnocení

Zjednodušení hromadného hodnocení, viz obrázek

 

30. 8. 2011 - Update nových funkcionalit u absence deníku praxe

První aktualizací je možnost vkládat více kombinací a typů absencí, nyní můžete například zadávat společně absenci či neomluvené hodiny.

 

Druhou novinkou je tiskový výstup absence v období - výstup vám umožní zobrazit přehled procentuelní absence na praxi zza zvolené období.

 

25. 8. 2011 - O prázdninách jsme aktualizovali několik zásadních funkcí systému

Nové aktualizace

 • Migrace na moderní server
 • Instalační modul (netýká se přímo uživatelů)
 • Automatické aktualizace
 • Hromadná změna hesla (učitelé) - bezpečnostní funkce pro administrátory, viz obrázek níže

 

Opravy

 • Úprava databáze (integrita dat)
 • Import do databáze
 • Kalendáře - výrazné zrychlení a lepší použitelnost kalendáře

 

13. 9. 2010 - V žákovské knížce přibylo hodnocení "N"

Do zápisů známek bylo přidáno hodnocení "N", které má za úkol sledovat žáka, který nebyl klasifikován kvůli neúčasti.

 

 

30. 7. 2010 - zjednodušený převod tříd do nového školního roku:

Nová funkce, kterou využijí Správci Etřídnice na začátku školního roku. Při převodu tříd dochazí i k nahrání studentů, což značně urychlí práci.

 

 

13. 5. 2010 - zjednodušený výběr tiskových sestav:

1. Seznam žáků vyberete dle pololetí

2. a 3. Tisk zápisů hodin a absencí je možné filtrovat dle data

 

 

13. 5. 2010 - u jednotlivých tříd je možná editace třídního učitele/učitelky, pouze pod oprávnění Administrator/Správce

 

6. 5. 2010 - v žákovské knížce je nově informace o zapisovateli známky

 

6. 9. 2009 - najetím myší na Podpis zapisujícího se zobrazí datum a čas zápisu


Přidáno 11. 9. 2015, autor: Pavel Just

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru